Peale metsamaterjali lõikust ja väljavedu, ladustatakse puit sortimentide kaupa vahelattu ehk metsa äärde. Seejärel tarnitakse materjal kokkuostjatele. Vajadusel teostavad sanitaarraiet ning harvendusraiet saemehed.

Actively OÜ koostööpartneriks ümarmaterjali transportimisel on TM Mets OÜ ning turustamisel Metsä Forest Eesti AS, kellega meil on juba ligi 10 aastane koostöökogemus. Metsä Forest Eesti AS-i põhiline tegevusala on metsamaterjali ja puiduhakke varumine Eestis ning ta kuulub ka Eesti Metsa-ja Puidutööstuse Liitu.

Actively OÜ omab pikaajalise koostöö tulemusena oma partnerite juures koostöölepinguid. Seega saame Teile pakkuda konkurentsivõimelisi hindu.