Metsa väärtuse hindamine

Metsa   väärtuse   hindamist   vajavad   metsaomanikud ostu-müügi tehingu suhtes otsuse langetamiseks. Algandmed kogutakse välitöö käigus ning kasutatakse olemasolevaid andmeid metsamajandamiskavast.

Turuväärtuse hindamiseks aluseks on kasvava metsa arvutuslik sortimentatsioon ja raietest saadav sortimentatsioon. Arvestades kasvava metsa olemit, raiutavat mahtu ja sealt saadavaid sortimente, nende võimalikku realiseerimishinda, metsa vanuselist jaotust ja juurdekasvu arvutatakse metsatükile hinnavahemik, millega on mõistlik seda müüa või osta.

Actively OÜ ostab ka hüpoteegiga koormatud metsamaad!

Küsi pakkumist oma kinnistule

Kinnistu nimi või katastrinumber *

Kinnistu asukoht (maakond, vald) *

Hinna soov

Teie nimi

Telefon *

E-post *

Turvakood *
captcha