1. Metsamajandamiskava koostamine.
  2. Metsateatise ehk raieloa võtmine, kinnitab Keskkonnaamet.
  3. Raieõiguse võõrandamise lepingu sõlmimine- kokkulepped omaniku ja töövõtja vahel.
  4. Raiepiiride märkimine, kasvava metsa lõikus sortimentideks ja transport.
  5. Metsamaterjali müük klientidele.

Tasumine omanikule toimub vastavalt raieõiguse võõrandamise lepingus kokku lepitud korras.