Metsamajandamine on vajalik, et mets püsiks elujõuline ja terve. Kui metsa aktiivselt ei majandata, kaotab küps mets seistes oma väärtust, kuna raugaeas puud surevad haiguste ja kahjurite leviku tõttu. Elujõudu kaotav mets on ka tormitundlik.

Meie poolt pakutavad teenused:

  • Metsa uuendamise nõustamine, planeerimine ja teostus
  • Metsamaade pikaajaline haldamine
  • Metsamajandamiskava koostamine
  • Abi metsandusalase dokumentatsiooni korda ajamisel
  • Raiete planeerimine ja sisse märkimine
  • Raiete teostus ja järelvalve
  • Ümarmaterjali varumine ja turustamine
  • Hakkepuidu varumine ja turustamine