Esimesed metsauuendamisjärgsed tööd on seotud rohu eemaldamise ja kultuuride hooldamisega. Selles kasvufaasis koos valgustusraietega kujundatakse juba varakult tulevikus seal kasvama hakkav mets. Hiljem teostatakse harvendusraieid, millega parandatakse puude toitainete kättesaadavust ja valgustustingimusi.

Edasiste harvendusraietega pannakse alus kvaliteetsele metsale. Harvendusraietega on ühtlasi võimalik kiirendada puistu tehnilist küpsusvanust, mistõttu lüheneb metsa raiering ja tulu saabub rutem. Ka suureneb kvaliteetse ja kõige hinnalisemate sortimentide osakaal.

Selleks, et kasvatada mets raieküpseks, võib sõltuvalt peapuuliigist kuluda 30-130 aastat. Kui kask saab raieküpseks juba 60-70 aastaselt, siis kuusk 80-90 ja mänd 90-120 aastaselt. Tegemist on pika tasuvusajaga, mistõttu ei ole noore metsa kasvatamine väga atraktiivne tegevus.

Metsa uuendamisel planeeritavad tegevused:

  1. Maapinna ettevalmistamine

Maapinna mineraliseerimine – kamara eemaldamine või purustamine käsitsi või mehhaniseeritult, soodustades loodusliku uuenduse teket ja parandades kultiveeritud taimede kasvamaminekut. Pinnase pealmist kihti tohib purustada kuni 50% ulatuses raielangi pindalast.

Maapinna ettevalmistamine ketasadraga lihtsustab tunduvalt ka metsauuenduse hooldamist. Hooldaja leiab vao järgi taimed paremini ja väheneb suuresti oht istutatud taim koos heinaga maha niita.

  1. Istutamine

Kultiveerimine – puude seemnete külvamine, puutaimede istutamine. Kuuske ja kaske istutatakse tavaliselt 2500-3000 tk/ha, mändi istutatakse või külvatakse 3000-5000 tk/ha.

  1. Metsauuenduste hooldus

Metsauuenduse hooldamine – eesmärkpuuliigi taimede vabastamine rohttaimedest ja võsast tulenevalt metsa iseloomust. Hooldamine viiakse läbi ülepinnaliselt, koridorina või taimede ümber vähemalt 50 cm raadiuses.

Actively OÜ pakub metsa uuendamise nõustamist ja planeerimist koostöös Peep Põntsoniga Metsaekspert OÜst.

Metsauuenduse hooldamise kohta küsi pakkumist siit.