Hakkepuidu tootmine on keskonnasäästlik tegevus, sest toormaterjaliks kõlbavad kraavipervedel kasvav võsa, raiejäägid ning kännud. Võsalõikus, kraavide, teeäärte puhastamine, raiejäätmete kogumine ja metsa hooldamine muudab looduse üldist ilmet ning majandamise lihtsamaks ja odavamaks. Hakkepuit toodetakse spetsiaalsete hakkuritega.

Actively OÜ koostööpartner hakkepuidu tootmisel ja turustamisel on OÜ Reinpaul.