Haldamine

Tulutootev ja kvaliteetne mets vajab hoolt. Paraku ei jõua metsaomanik alati kontrollida oma metsa seisukorda või puuduvad tal selleks vajalikud vahendid ja teadmised. Kõikide metsakasvatuslike tööde korraldamine ja läbiviimine on võimalik anda Actively OÜ kohustuseks. Meie vastutame tööde kvaliteedi, metsa seisundi ja edasiste tööde ajastamise ning järelvalve eest. Iga metsakasvatuslik töö kooskõlastatakse eelnevalt metsaomanikuga ning vajadusel antakse soovitusi edasiste tegevuste osas. Pikaajaline plaan ja pidev metsa seisundi jälgimine on vajalik saavutamaks kõrge väärtusega terve mets.

Toimingud:

  • Koostame metsamajandamiskava
  • Selgitame metsaomaniku eesmärgid ja visiooni
  • Planeerime ühiselt 10. aasta tööd ning lähimad uuendus-ja hooldusraied
  • Planeerime järgnevad metsauuendustööd koos vajalike hooldustega
  • Teostame kõik metsatööd ja korraldame kogu asjaajamise
  • Parandame metsa sanitaarset seisundit, tootmisvõimet ja üleüldist ilmet
  • Teostame regulaarset kontrolli ja teeme ettepanekuid
  • Nõustame, teadvustame, prognoosime ja abistame