Actively OÜ poolt hallatavatel raietel teostavad raietöid usaldusväärsed koostööpartnerid, kelle kõrge töökvaliteet ning kompaktne tehnikapark võimaldavad töid erineva pinnasega metsades.

Actively OÜ koostööpartnerid raiete teostamisel on Johnforest OÜ ja Kaarland OÜ. Järelvalvet teostab Actively OÜ esindaja.