Metsamajandamiskava annab metsaomanikule põhjaliku ülevaate oma metsa seisundist ning selle väärtusest. Samuti võimaldab kava planeerida metsa uuendamist või raiete vajalikkust.

OÜ Actively kauaaegseteks koostööpartneriteks metsamajanduskavade koostamisel on OÜ Metsaruum.

Kui müüte oma metsakinnistu või raieõiguse Actively OÜle, koostatakse metsamajandamiskava Teile TASUTA!