OÜ Actively on 2001. aastal asutatud erakapitalil põhinev ettevõte, mille peamisteks
tegevusaladeks on metsa majandamine, metsa uuendamine, metsamaade pikaajaline haldamine ning metsakinnistute ja raieõiguste ost-müük. Sealjuures anname metsaomanikele nõu, kuidas oma metsa majandada nii, et selle väärtus tõuseks. Oma töös lähtume heast metsamajandustavast.

Tänaseks omab OÜ Actively 23. aastast kogemust metsanduses ning meie pikaajalisteks koostööpartneriteks on Eesti suurimad ning hinnatuimad metsamaterjali ning puidu varujad. Koostöös nendega suudame Teile pakkuda konkurentsivõimelist hinda.

MEIE HOOLIME TEIE METSAST!